Lasikuitupiipputornin käyttö

2023-10-13

Alasikuitu savupiippu tornion savupiippurakenne, jota käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, tyypillisesti teollisuuden savupiippujen tai pakokaasujärjestelmien isäntänä. Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, kuten voimalaitoksissa, tuotantolaitoksissa ja teollisuusprosesseissa. Pääosa FRP-piipusta valmistetaan käämitysprosessilla, ja kierretyt FRP-tuotteet koostuvat laminoidusta rakenteesta. Lasikuitupiippujen suhteellisen suuresta pituussuhteesta johtuen olemme kehittäneet joukon kypsiä ja luotettavia tuotanto- ja asennusprosesseja varmistamaan savupiipun asennustarkkuuden (erityisesti pystysuunnassa). Lisäksi: voimme myös suunnitella lasikuitupiipun halkaisijan ja korkeuden asiakkaan tarpeiden mukaan. Samalla muoto voidaan suunnitella myös asiakkaiden erityisvaatimusten mukaan. Tehtaamme valmistamia lasikuitupiippuja käytetään nykyään laajalti sähkö-, lannoite-, kemianteollisuudessa, sulatuksessa, öljyteollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla syövyttävien tai korkean lämpötilan savukaasujen käsittelylaitteina. Sähkö-, lannoite-, kemian-, sulatus-, öljy- ja muilla aloilla käytettävät tuotteet.